Turvalisuse tagamine Kreuzwald Hotel Tallinnas

Visit Tallinna poolt välja antud märgisega “Siin on COVID-19 turvaline” kinnitame, et järgime meie tegutsemisvaldkonnale kehtestatud Vabariigi Valitsuse korraldusi ja Terviseameti juhiseid, hoiame end nende järgimiseks infoga pidevalt kursis ning aitame külastajatel täita kohapeal viiruse vältimise reegleid.

NB! Hotellis on kohustuslik kanda maski!

Täpsemalt saab meie tegevuskavaga tutvuda SIIN.

Info seoses Eestisse reisimisega COVID-19 ajal

Allpoolt leiate ametlikku info seoses Eestisse reisimisega erinevate ministeeriumide ja ametiasutuste poolt.

 

Välisministeerium: teave riikide ja karantiininõuete kohta

Politsei- ja Piirivalveamet: koroonaviiruse tõttu kehtestatud piirangud

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium: lennupiiranguid puudutav info

Kriis.ee: reisimine, riigipiir