Turvalisuse tagamine Kreuzwald Hotel Tallinnas

Unique Hotels hotellides on külaliste ja meeskonna liikmete heaolu, tervis ning turvalisus kõige olulisem prioriteet. Turvalisuse tagamiseks oleme loonud COVID-19-ga seotud tegevuskava, plaanid ja rutiinid. Järgime tähelepanelikult kõiki Vabariigi valitsuse ja Terviseameti poolt väljastatud juhiseid, rakendades vajalikke ettevaatusabinõusid.

 

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirangutest, tuleb enne Kreutzwald Hotelli sisse registreerimist külastajal esitada üks järgmistest tõenditest:

  • COVID-19 vaktsineerimiskuuri läbimise tõend
  • COVID-19 läbipõdemise tõend

Külalistel kontrollitakse tõendeid hotelli vastuvõtus. Kui külalisel ei ole ette näidata eelpool mainitud tõendeid, siis on Kreutzwald Hotellil õigus loobuda külalist teenindamast.

Täpsemalt saab meie tegevuskavaga tutvuda SIIN.

Info seoses Eestisse reisimisega COVID-19 ajal

Allpoolt leiate ametlikku info seoses Eestisse reisimisega erinevate ministeeriumide ja ametiasutuste poolt.

 

Välisministeerium: teave riikide ja karantiininõuete kohta

Politsei- ja Piirivalveamet: koroonaviiruse tõttu kehtestatud piirangud

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium: lennupiiranguid puudutav info

Kriis.ee: reisimine, riigipiir